hotจ้างสร้างที่พักรับรอง (State Quarantine) ที่ บน.56​ ประกาศ​ผู้ชนะ​การเสนอราคา
          ณ วันที่ 17 ก.ย.64

 

 >>>>ประกาศ​ผู้ชนะ งานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมลวดหนาม (จงอาง 5 -
          วัดเลียบ ระยะทาง 2,400 เมตร) ที่ บน.56 ณ​ วัน​ ที่​ 1 กันยายน​ 2564

 >>>>จ้างสร้างอาคารคลังพัสดุ​ ผชย.บน.56​ ประกาศ​ผู้ชนะ​การเสนอราคา ณ วันที่

         24 มิ.ย.64

>>>>จ้างปรับปรุงห้อง COHORT WARD อาคารหมายเลข 3002 (รพ.กองบิน)
         ที่ บน.56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 30 มี.ค.
64

>>>>จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3063 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56
         จำนวน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 1 มี.ค.
64

>>>>จ้างปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน บริเวณบ่อน้ำดิบ ที่ บน.56
         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ.
64

>>>>จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (อาคารหอประชุม) ที่ กองบิน 56
         จำนวน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ.
64

>>>>จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3077 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56
          จำนวน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.พ.64 

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๘๗(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)

          ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3058(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
          ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3059 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3055 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3031 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)
         ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564

>>>>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๑๗ (อาคารสวัสดิการ) ที่ บน.56
         จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 9 พ.ย.63

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2077 (โรงนอน),2078 (ห้องน้ำ),2079
         (อาคารเก็บแก๊สหุงต้ม) หมู่สูทกรรม มว.พธ.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.56

         ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 9 พ.ย.63

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน บ้านพักชั้นประทวน เฟส 1 (ซอย 2-4) ที่ บน.56

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกาย บริเวณบ่อน้ำดิบ บน.56

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานและพื้นผิว อาคารหมายเลข 1057 (โรงเก็บ อ.1)
         ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2080 (โรงจอดรถ มว.ขส.พัน.อย.บน.56)
         จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (โรงนอนเตรียมพร้อม) ที่ บน.56
         จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3003 (สโมสรประทวน) ที่ บน.๕๖
         จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3021, 3022 (บ้านพักรับรอง) ที่ บน.56
         จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3081 (แฟลต 4 ชั้น) ที่ บน.56
         จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างสร้างอาคารเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น กทน.บน.56 จำนวน 1 งาน

>>>>จ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงจอดรถเครื่องทุ่นแรง ผชย.บน.56 จำนวน 1 งาน