รายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง

 hot ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

 >>>> ประกาศ​ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก​ ประจำไตรมาสที่​ 2

 >>>> ประกาศ​ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก​ ประจำไตรมาสที่​ 1

  

hotรายละเอียดสัญญา 10/2565 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3074 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน

>>>> รายละเอียดสัญญา 8/2565 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3088 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน
>>>> รายละเอียดสัญญา 9/2565 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3082 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน

 

  

 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

hot ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

hot แบบสรุปราคา  ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2069 (โรงนอน)และอาคารหมายเลข 2070 (ห้องน้ำ) ที่ พัน อย.บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 15 มิถนายน 2565

hot แบบสรุปราคา  ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2071 (โรงนอน)และอาคารหมายเลข 2072 (ห้องน้ำ) ที่ พัน อย.บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 15 มิถนายน 2565

hot แบบสรุปราคา  ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2073(โรงนอน)และอาคารหมายเลข 2074 (ห้องน้ำ) ที่ พัน อย.บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 15 มิถนายน 2565

hot แบบสรุปราคา  ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3064, 3065, 3066 และ 3067(อาคารตึกแถว 2 ชั้นฯ ) บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 15 มิถนายน 2565

>>>> ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม บน.56 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565