รายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้าง

hotประกาศ​ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก​ ประจำไตรมาสที่​ 3

hotรายละเอียดสัญญา 15-2564 สร้างที่พักรับรอง (State Quarantine) ที่ บน.56

>>>>รายละเอียดสัญญา 14-6-2564 ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมลวดหนาม (จงอาง 5 - วัดเลียบ ระยะทาง 2,400 เมตร ) ที่ บน.56

>>>>รายละเอียดสัญญา 13-2564 สร้างอาคารคลังพัสดุ ผชย.บน.56

>>>>รายละเอียดสัญญา 12-2564 ปรับปรุงห้อง COHORT WARD อาคารหมายเลข 3002 (รพ.กองบิน)ที่ บน.56

>>>>รายละเอียดสัญญา 11/2564 ปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน บริเวณบ่อน้ำดิบ ที่ บน.๕๖ โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 10/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3063 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 9/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2002 (อาคารหอประชุม) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 8/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3077 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 7/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3087 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 6/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3055 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 5/2564 งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 3059 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 4/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3058 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 3/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3031 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 2/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3017 (อาคารสวัสดิการ) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

>>>>รายละเอียดสัญญา 1/2564 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2077 (โรงนอน),2078 (ห้องน้ำ)และ2079 (อาคารเก็บแก๊สหุงต้ม) หมู่สูทกรรม มว.พธ.ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.56 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 

  

 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

hotประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3074 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 27 ธันวาคม​ 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3082 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 1 ธันวาคม​ 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3088 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
          >>ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2051 (อาคาร TACAN) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564  

          >>ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2030 (อาคารฝ่ายซ่อมอุปกรณ์ ส.อ.ภาคพื้น) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

          >>ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2027 และหมายเลข 2028 (อาคารเก็บพัสดุฐานบิน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

         >>ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2025 (อาคาร บก.คลังฐานบิน) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

          >>ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารศาลาทรงไทย ที่ พัน.อย.บน.56 จำนวน 1 งาน>>ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2014 (มว.โยธา ผชย.บน.56) ที่ บน.56 จำนวน 1 งาน>>ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างสร้างที่พักรับรอง (State Quarantine) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน>>ลงวันที่ 23 ส.ค.64

>>>>ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมลวดหนาม (จงอาง ๕ - วัดเลียบ ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร) ที่ บน.๕๖ จำนวน ๑ งาน>>ลงวันที่ 19 ก.ค.64

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างสร้างอาคารคลังพัสดุ ผชย.บน.๕๖ ลง>>12 มี.ค.64

>>>>ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อง COHORT WARD อาคารหมายเลข ๓๐๐๒ (รพ.กองบิน) ที่ บน.๕๖>>ลงวันที่ 10 มี.ค.64