30966

ายชื่อ 15 สนามสอบ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2564
โดยพิจารณาจากสถานศึกษาที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ในระบบรับสมัครออนไลน์
------------------------------------------
ขอให้ติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางดังนี้
www.admission.nkrafa.com
www.nkrafa.rtaf.mi.th
Facebook : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กองสถิติและประเมินผลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช : 0 2534 3624 – 7 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศเมื่อ 9 มิถุนายน 2564