623005

กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

00

กองบิน ๕๖ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

13

กองบิน ๕๖ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

619884

กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายประชารัฐ)

619892

กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา (Big Cleaning)

619870

กองบิน ๕๖ จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ

002

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาตลาดชุมชน กองบิน ๕๖ และถนนชูพันธ์ 

0001

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา