537564

มอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้างถาวรให้กับโรงเรียนวัดเจริญราษฏร์

004

เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม

 003

 กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าบ้านชะแล้เฉลิมพระเกียรติ”

002

กองบิน ๕๖ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเยาวชนรอบพื้นที่ ทอ. ประจำปี ๒๕๖๕

001

กองบิน ๕๖ ร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 20

007

กองบิน ๕๖ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรม Wing 56 Exercise "พี่เสือดำหุ่นดี" ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ครั้งที่ ๑

006

กองบิน ๕๖ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยาภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติด แก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รุ่นที่ ๑

005

เสธ.อย.และคณะ ตรวจสอบความพร้อมในการเพิ่มเติมกำลัง ณ พัน.อย.บน.๕๖