S 581691

กองบิน ๕๖ บริจาคโลหิต ช่วยเหลือประชาชน

555689

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรม“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

551807

กองบิน ๕๖ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

04

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมเนื่องในกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

549264

กองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

1

กิจกรรมมอบเสื้อ เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run

 DSC 2271

กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติด แก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รุ่นที่ ๒

01

กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญบรรพชนคนสงขลา เนื่องในงานสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา