582726

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ทำพิธีมอบทุนช่วยเหลือตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ปี ๒๕๖๕

580339

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๕

 01

กองบิน ๕๖ ออกปฏิบัติการจิตวิทยา และช่วยเหลือประชาชน

576597

กิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” ร่วมจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

1

กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ

01

กองบิน ๕๖ จัดพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๕

569839

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

569270
กองบิน ๕๖ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ