591080

กองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี

589974

กองบิน ๕๖ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

02
กองบิน ๕๖ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

1

กองบิน 56 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม กองบิน ๕๖

587296

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

587296

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

586830

 กองบิน ๕๖ จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา

583149

กองบิน ๕๖ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี