DSC00046

กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ชิม ช้อป โชว์ ของดี ของเด่น แดนใต้ @สงขลา”

607668

กองบิน ๕๖ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

607445

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน

606289

กองบิน ๕๖ ต้อนรับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ

606285

กองบิน ๕๖ ร่วมรับ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ

DSC 5125

กองบิน ๕๖ จัดพิธีขอขมาลาก่อนอุปสมบท

S 3072047

กองทัพอากาศได้จัดสร้าง  "พระพุทธศาสดาประชานาถ" 

599401

กองบิน ๕๖ จัดพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ระดับกองบิน ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑