001

ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

007

ต้อนรับ องคมนตรี

006

ต้อนรับ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

005

จัด workshop ขยายผลการตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION

003

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลขับรถระยะสั้น

002

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ

001
กองบิน ๕๖ จัดการอบรม และบรรยาย เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคาม ด้านไซเบอร์ ประจำปี ๖๓

004

จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้ )