พลอากาศตรี ดนัย สินธุชัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในการตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕