พลอากาศตรี ยรรยง เนตรอัมพร รองประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ด้านไบโอดีเซล และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล ของกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕