นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก สิงห์ สาริกา เป็นผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕