นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กวีพล สงขาว ประจำกองบิน ๕๖ และรักษาราชการ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ ชิม ช้อป โชว์ ของดี ของเด่น แดนใต้ @สงขลา” โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕