นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕