พลอากาศตรี ศรัณย์ สมคะเณ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยในสนาม ณ สถานีรายงานหาดใหญ่ โดยมี นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดฝูงบิน ๕๖๑ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕