นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจด้านมวลชน และช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ณ ลานจอดฝูงบิน ๕๖๑ เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕