นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดพิธีแนะนำ ตัวผู้บังคับบัญชา ระดับกองบิน ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการ กองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา และจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้แก่ทหารกองประจำการ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕