นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ของทุกปี โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการ ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕