นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ของทุกปี โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕