นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมรับฟังการบรรยายจาก พระครูสิริญาณวิมล(อุดม) เจ้าคณะตำบลคูหาใต้ เจ้าอาวาส วัดเกาะบกรัตนาราม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕