นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ และเสนาธิการกองบิน ๕๖ นำน้องๆเยาวชนจาก โรงเรียน ในพื้นที่โดยรอบกองบิน ๕๖ ตลอดจน ครอบครัวกองบิน ๕๖ ร่วมกิจกรรมรับชมภาพยนตร์ เรื่อง TOP GUN MAVERICK รอบพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจุดประกายความฝัน เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักบินกองทัพอากาศ ด้วยภาพยนตร์ เรื่อง TOP GUN MAVERICK อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป ณ โรงภาพยนตร์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕