นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการและวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคุณจิราภรณ์ เจิมสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ และ ข้าราชการกองบิน ๕๖ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ มิ.ย.๒๕๖๕