นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคุณจิราภรณ์ เจิมสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดชัยมลคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ มิ.ย.๒๕๖๕