นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจริมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคุณจิราภรณ์ เจิมสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ และ ข้าราชการกองบิน ๕๖ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕