นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕