นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หน้ากองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕