นาวาอากาศเอก รัตชภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม กองบิน ๕๖ โดยมี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ เสนาธิการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ครอบครัวกองบิน ๕๖ และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕