นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕๖ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕