คุณจิราภรณ์ เจิมสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ เป็นผู้แทน คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๕๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีฯ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕