นาวาอากาศเอกรัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
“องค์บิดาของทหารเรือไทย” เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ข้าราชการกองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จัวหวัดสงขลา เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕