นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ
เสนาธิการ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๕๖
ที่ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียน และช่วยเหลือประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย บริการตัดผม การพัฒนา
ทำความสะอาด มอบอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์และหน้ากาอนามัย ณ โรงเรียนวัดม่วงค่อม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕