นาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และ เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรม “รำลึกถึงพ่อ” ร่วมกันจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ ๑๓ ของทุก ๆ เดือน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕