นาวาอากาศเอกรัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธาน พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย เสนาธิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕