พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม และประธานกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕