นาวาอากาศเอกรัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศโทชุดชนะ ธนพงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้แทน ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕