พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕