นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอก ณพรรษ ปาลี นายทหารปฎิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล กฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิก กบข. และ กสจ. ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่อยู่ในช่วงปีที่เกษียณอายุราชการดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ฯ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕