นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบอินทผลัม ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕๖ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ณ กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕