นาวาอากาศโท ภพรัตน์ สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๖๑ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่และบัญชาการ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๖๑ ให้แก่ นาวาอากาศโท นครินทร์ พัชรตระกูลพงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๖๑ (ท่านใหม่) โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้ากองบังคับการฝูงบิน ๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕