นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ จัดกำลังพล กองบิน ๕๖ จำนวน 15 คน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นายศิวกร รัตนคันทรง และนาย สุนันท์ พรหมน้อย เนื่องจากมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ต้องให้เลือดเป็นจำนวนมาก ณ ธนาคารโลหิต ชั้น ๔ ตึกพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕