นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการการกองบิน ๕๖ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่กำลังพลและจิตอาสา กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในพิธี ณ จุดบริการประชาชน ถนนชูพันธ์ (แยกท่าหรั่ง) ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕