นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ,บุพการีทหารอากาศ ฟังสารจากผู้บัญชาการทหารอากาศ และและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ รางวัลบุคคลตัวอย่าง อ่านสารของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ รางวัลบุคคลตัวอย่าง รางวัลนิรภัย ของกองบิน ๕๖ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เสนาธิการกองบิน ๕๖ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๕