นาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๕๖ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๕