นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กวีพล สงขาว หัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติด แก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รุ่นที่ ๒ โดยมี พันเอก ปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม เก้าแสน ชั้น ๙ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕