นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีมอบถังบรรจุน้ำ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้างถาวร ให้กับโรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 65 โดยมีนาวาอากาศเอก ธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕๖ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕