นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ และนาวาอากาศเอก พยุงศักดิ์ สยมพร เสนาธิการกองบิน ๕๖ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕๖ ร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 ด้วยการเดินหรือวิ่งให้ได้ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร ภายในระยะเวลา ๕๕ วัน เริ่มวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของกำลังพลกองทัพอากาศ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕