นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยาภาพการจัดการเรียนรู้ยาเสพติด แก่ครูฝึกทหารกองประจำการ พื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รุ่นที่ ๑ โดยมี พลตรี ประเสริฐ กิตติรัต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม เก้าแสน ชั้น ๙ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕