พลอากาศตรี ดนัย สินธุชัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมในการเพิ่มเติมกำลัง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕